Hur har internet och den digitala tekniken påverkat mitt skrivande? (WIP)

Frigörelsen från pappret

Pappret var en hämsko för mig, oavsett om det gällde att skriva för hand eller på en skrivmaskin. Vissheten om att allt skulle behövas skrivas om, gång på gång, från början till slut, vid varje ändring, gjorde att jag blev sittande med texten, vågade knappt skriva, ifall det skulle bli fel. Det var ångestfyllda dagar, nästan en pina att skriva. Allt ändrades emellertid när jag skaffade mig min första dator, en MacClassic II. Det tog visserligen en tid att vänja sig vid att all redigering skedde med lätthet, att omstrukturering av texten kunde ske med klippa och klistra. Texten var inte längre ett statiskt objekt. Det gick att arbeta med den.