Biografi

Yvonne Martinsson är författare / konstnär verksam i en digital kontext.

Hon har en bred och mångsidig bakgrund inom förlagsbranschen, forskning, undervisning, museer, filmbranschen och webben. För publikationer, utställningar mm, se nedan.

Yvonne är fil dr i engelskspråkig litteratur från Stockholms universitet och har dessutom en fil kand i språk, också från Stockholms universitet.

yvonne@freewheelin.nu


Vision

Visionen som guidar mig är visionen om ett kunskapssamhälle baserat på kulturell mångfald, interkulturell dialog och en ny subjektivitet född ur delad kunskap och interaktion mellan människor.

Språket är en behållare för vårt kulturella arv, delad kunskap och interaktion mellan människor. Webben en annan. De är två olika sätt att kommunicera, att dela kulturarv och kunskap och att befrämja människans utveckling.

Eftersom vi konstruerar vår världsbild genom språk och andra kommunikationsmedel bygger vi framtiden nu. I min vision, inkluderar framtiden alla och är också tillgänglig för alla.