En anomali

En anomali

Min röst är en anomali som dragit sig 
undan samtidens brus, meme, diagnoser
och vänners fördömanden. En förryckt stämma
från marginalens bänk där stillheten 
och tystnaden råder.

Ibland dyker vänner från det förflutna
upp från minnenas djup. En del visar sig i livet,
förutom de döda.