Telematik

Telematik

Där stod du i hallen. Ett
hologram tecknat mot väggen - det var så comme-il-faut -.
Föga visste jag
att döden knackade på din dörr.