Rasa in i…

Rasa in i…Rasa in i…Kärleken är en illusion man väljer att leva.

Illusionen i kvadrat

avtäcker

illusionen tar form

och kärleken sträcker sig kvalfullt ut i tiden

som en i sanning bitande tuktomästare.


Du sökte en själ

och fann en kvinna

av kött och blod.