Jag ville skriva

Jag ville skriva om kärleken 
     men kärleken saknar rum och tid
den saknar plats och namn
    Fortsatte ändå oförtrutet 
Jag ville sjunga en sång om kärleken
    om kärlek utan tid och tempus,
namn och possessiva pronomen

Och jag fortsatte oförtrutet.

Jag ville skriva