Mot ombildningar till brf

Mot ombildningar till brf

Konstdax gatugalleri. Tillfälliga målningar i Hökarängens centrum. Foto: Yvonne Martinsson.

Hökarängen är en levande stadsdel i förändring. När jag flyttade hit för snart 13 år sedan trodde jag att jag hamnat i Norrland! Centrum var öde och tyst. Likaså lekplatserna. Jag hade inte heller sett så många utslitna, sjuka, förtidspensionerade / pensionerade människor. Medelåldern låg säkert på en 55 år. Befolkningen var dessutom väldigt homogen.

Idag är centrum levande, lekplatserna fulla med barn och befolkningen är heterogen. Det har skett ett generationsskifte och det har byggts en del bostadsrätter, och fler byggs i skrivande stund. Samtidigt drev Stockholmshem under åren 2011 – 2015 sin satsning Hållbara Hökarängen, bland annat lyfte man fram centrums 50-talsanda vilket är utomordentligt då Hökarängen är av särskilt kulturhistoriskt värde enligt Staden. Det visar att vi behöver allmännyttan för att förvalta det kulturhistoriska arvet. Resultatet är förutom en blandad befolkning, en ny social status för stadsdelen, många aktiviteter pågår här, lekparker, stadsodlingar, biodlingar, mikrobryggeri, tatuerare, hantverkare och egenföretagare av olika slag, Konsthall C, Cornelius-museet, Hökis Visrum samt att många konstnärer har hittat ateljéer här. För att inte tala om Stockholms bästa vårdcentral och alla caféer och bagerier som hittat hit.

Mot ombildningar till brf

Starrmyran. Lekplats och minibondgård. Foto: Yvonne Martinsson.

Nu har politikerna i Stadshuset fått för sig att Hökarängen behöver fler bostadsrätter. Argumentet är bland annat att bostadsrätter motverkar segregation. Men, låt oss titta på hur det ser ut i Tensta, en av våra mest segregerade och socialt utsatta förorter. Tensta är inte inkluderat i de 11 stadsdelar som valts ut för ombildningar då urvalskriterierna att hyresrätter ska utgöra minst 60% av bostadsbeståndet och att allmännyttan är större än privatägda hyresrätter. I Tensta är ca 25% bostadsrätter och villor. Övriga 75% är hyresrätter, men av dessa är 2 800 privatägda medan 2 200 tillhör allmännyttan. Det är uppenbart att man prioriterar det privatägda i Stadshuset och tror att det privatägda löser problem. Men, trots det privata ägandet breder gängvåldet, drogerna, dödsskjutningarna, bilbränderna i Tensta ut sig, för visst är det naivt att tro att privata aktörer skulle engagera sig i stadsdelen på samma sätt som Stockholmshem gjort med projektet Hållbara Hökarängen?

Är då Hökarängen segregerat? Nej, långt ifrån. Inte ens om man med segregerat menar socialt utsatt område (annars skulle ju t ex Djursholm hamna i gruppen segregerade också). Det är som sagt en blandad, heterogen stadsdel där många är involverade i sitt närområde. Låt Hökarängen fortsätta hitta sin egen unika sammansättning! Vi behöver inte politiska pekpinnar. Ta tillbaka beslutet om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i Hökarängen!